Drift

From Programvareverkstedet

English

Drift har ansvaret for å drive maskinene på PVV. Tidligere var drift organisert i egne grupper, først med ansvar for bestemte maskiner, deretter for bestemte tjenester, men har siden 2002 vært organisert i en stor driftsgruppe. I tillegg finnes en gruppe med ansvar for drift av e-postsystemet og en sikkerhetsgruppe.

Dersom du har generelle spørsmål skal disse sendes drift(at)pvv.ntnu.no, ikke til enkelpersoner som er med i driftsgruppa. Driftskoordinator er p.t. Danio.

Husk at drift utelukkende består av frivillige. Ingen får betalt for å gjøre dette og ingen driver med dette 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å gi god hjelp og service til våre brukere.

Driftsgruppen har ingen strenge krav til aktivitet eller erfaring for å bli medlem, så selv om du er ny i virket går det fint an å bare observere og absorbere i begynnelsen.

Det finnes også en slags introduksjon for nye driftere.


Nyttig for både bruk og drift

Se Dokumentasjon

Se /Oversikt

Rapporter og referater

Se /Driftsrapporter

Se /Driftsmøter

Bare nyttig for drift

Handling drift ofte utfører

Annet

Roteloftet

Sider som egentlig ikke er relevante lenger.