Drift/Bacula

From Programvareverkstedet

OBS! Denne siden er utdatert.

Bacula er nå erstattet av zfs-snapshots. Se Drift/Backup for info om det gjeldende backupsystemet


Gammelt system: bacula

Bacula er nå faset ut og tar ikke nye backuper. Det ligger fortsatt noen gamle backuper på nosferatu.

Restore

 1. logg på nosferatu og su til root
 2. Start bconsole
 3. Skriv: `restore`
 4. Velg restore-metode fra listen
  • For å restore en enkelt fil fra en gitt dato:
   • Velg #8: "Enter a list of files to restore before a specified time"
   • Skriv inn liste over filer som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home.
 5. For å restore en hel mappe (IKKE rekursivt) fra en gitt dato:
  • Velg #10: "Find the JobIds for a backup for a client before a specified time"
  • Velg #11: "Enter a list of directories to restore for found JobIds"
  • Skriv inn liste over kataloger som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home. Underkataloger må skrives inn manuelt.
 6. For å gjenopprette en katalogstruktur rekursivt:
 7. Husk å trykke enter en ekstra gang på slutten, så det blir en tom linje.
 8. Vent minst en halv time.
 9. Velg mappen filene skal lagres til.
 10. Sjekk at alt er riktig satt, feil kan du rette med 'mod'.
 11. Godkjenn kjøring av jobb.
 12. Vent på at dataen skal hentes ut fra backup.