Dibbler

From Programvareverkstedet

Brukermanual

Det meste er beskrevet direkte gjennom Dibbler sine menyer.

Om Dibbler

Dibbler er navnet på klienten til PVVVV, PVVs egen samspleisebod. Alle medlemmer i PVV kan opprette bruker gjennom Dibbler, og benytte seg av terminalen på PVVs lokaler.

PVVVV baserer seg på at medlemmer både skaffer og kjøper ut varer. Hver bruker har en kredittkonto som økes når man kjøper inn og senkes når man kjøper ut. Det er og mulig å overføre kreditt mellom brukere, samt å kjøpe/selge kontanter.

Brukere som har en kreditt under -100 kr betaler dobbel pris for varer, men utover dette er det ingen øvre eller nedre grense for kreditt.

Merk at økonomien i PVVVV er usikret, hele systemet er basert på tillit.


Regler for PVVVV

  • Regler for varer
    • Det er aldri lov å legge alkohol inn i Dibbler, dette er for å holde samspleiseboden lovlig.
    • Man skal ikke selge varer inn i Dibbler med profitt utover avrundingsfeil.
  • Regler for oppbevaring av mat
    • All mat som er gått ut på dato kastes.
    • All privat mat må merkes med navn, ellers kan det kjøpes.

Økonomisk stabilitet

Dibblers økonomi er, i egenskap av å være usikkret, relativt ustabil. I 2018 ble det kjøpt inn nye tskjorter til PVV, dette førte til en likviditetskrise. For å redde PVVVV gikk styret inn og kjøpte opp 10000 kr i kreditt, planen er å jevnt selge og bruke disse pengene ettersom andelen tskjorter minker. På denne måten kan økonomien holdes i live.

Driftsdetaljer

Du kan finne kildekoden til dibbler her: https://github.com/Programvareverkstedet/Dibbler

Dibbler as a service

Per dags dato kjører Dibbler som ett Python skript fra en Raspberry og kobler til databaseserveren. Vi hadde hatt en penere løsning om en mer stabil server eksponerte et web api (en Dibbler server) som så en Dibbler klient kan benytte seg av. Dette ville gjøre det enklere å flytte Dibblerterminalen fysisk, samt forenkle restart av Dibbler.