Drift/Seriellkonsoll

From Programvareverkstedet

Oppsett av seriellkonsoll for Linux

Login-prompt på ferdig bootet maskin

I de fleste distroer holder det å redigere /etc/inittab og kommentere inn linjen som snakker om ttyS0. Ubuntu er imidlertid sær og har noe andre greier.

Om du er på ubuntu, rediger /etc/event.d/ttyS0 og legg inn følgende:

# ttyS0 - getty
#
# This service maintains a getty on ttyS0 from the point the system is
# started until it is shut down again.

start on runlevel 2
start on runlevel 3
start on runlevel 4
start on runlevel 5

stop on runlevel 0
stop on runlevel 1
stop on runlevel 6

respawn
exec /sbin/getty -L 115200 ttyS0 vt102

Kilde: [[1]]

Sjekk at ttyS0 er i /etc/securetty, så root får lov å logge inn på seriellkonsollet.

Oppsett av Grub

Rediger /boot/grub/menu.lst og legg til dette et sted i toppen:

serial --unit=0 --speed=115200 --word=8 --parity=no --stop=1
terminal --timeout=10 serial console

--timeout=10 angir hvor lenge den skal printe ut "Press any key to continue" i konsollet. Førstemann til å trykke en tast på konsollet eller seriellkonsollet får bootmenyen.

Legg også til dette bakerst i kernel options for å få kernel-meldinger ut på seriellkonsollet:

console=ttyS0,115200n8 console=tty0

På debuntu gjøres dette ved å legge det bakerst i linjen som begynner med "#kopt=" (ja, med #), og kjøre update-grub på nytt.