Drift/Bytte ytre rotpassord

From Programvareverkstedet

Når skal man bytte passordet

Passordet skal endres i tilfeller der minst ett av punktene under er aktuelle

 • CERT mener det skal byttes
 • Drift er enige om at det skal byttes

eller

 • Passordet har blitt lekket
 • Passordet har blitt misbrukt av driftere
 • Systemer har vært kompromittert på en slik måte at uvedkomne har fått tilgang
 • Det er mistanke om, eller tegn til, noen av situasjonene over

FØR passordbytte

 • Informer CERT og Driftskoordinator
 • Samkjør med andre driftere
 • Behandle årsaken til at passordet må byttes, hvis aktuelt. For eksempel:
  • Tett sikkerhetshull
  • Skriv bedre sikkerhetsrutiner
  • Kommuniser retningslinjer og råd til driftsmedlemmene
  • Vurder sikkerhetsprosedyrene
 • Generer et nytt passord
  • Følg gjeldende råd for passordsikkerhet
  • Unngå vanlige ord og mønster
  • Unngå tidsbasert randomness
  • Eksempelkommando:
  • strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 20 | tr -d '\n'; echo 
 • Identifiser alle maskinene som skal ha passordet og noter i en liste
  • sleipner:~$ sudo salt-key -L
  • microbel:~$ ruptime
  • Maskiner
  • Maskinene er vanligvis i en av kategoriene:
   • Terminaler på terminalrommet
   • Andre maskiner i lokalene (Tallulah, skrott, ameno, etc.)
   • Fysiske servere på serverrommet som ikke har indre rotpassord
   • VMer på alle VM-tjenere i Maskiner
 • Identifiser alle tjenester som skal ha passordet. For eksempel:

Hvordan bytte passord

 • Gå inn på hver maskin, enkeltvis med ssh eller seriell (For eksempel med KVM på serverrommet)
  • Kjør kommandoen
   passwd
   som root for å faktisk gjøre endringen
  • Prøv å logge inn, feks med "su", for å sjekke at det er satt riktig
  • Noter byttet i listen din over maskiner
 • Logg inn på hver tjeneste som skal ha passordet

Etter passordbytte

 • Gi passordet til medlemmer i CERT
 • Distribuer *sikkert* til aktive driftere, ved:
  • Fysisk oppmøte / muntlig overlevering
  • E-post, må være kryptert med PGP eller lignende
  • Fil på salt-masteren (root@sleipner:~/rotpassord), tilgjengelig for brukere med admin-principal
  • Deling på en sikker "password manager"-tjeneste


Tanker til senere

 • Salt kjører som root, lag et script for å bytte passord fra salt-masteren
 • Skriv en guide for å få tilgang gjennom "Single User Mode" eller "systemd.debug_shell"
 • Lage eller finne et register over PGP-, RSA- eller lignende nøkler for aktive driftere
 • Flytt over alle eksterne tjenester til andre passordm ikke gjenbruk dette