Drift/TRAC

From Programvareverkstedet
Denne siden er trolig utdatert


Se Opprette nye prosjekt på dev for hvordan du oppretter et nytt prosjekt.

Flytte Trac til en annen boks

Dette er det som ble gjort for å flytte Trac fra tvilling til skrotnisse.

Gjør klar den nye boksen (/ er den partisjonen /srv ligger på):

mount -o remount,acl /
# legg til "acl" i options for partisjonen i /etc/fstab

Logg inn på den gamle boksen og overfør alle filer og ACL-er til den nye boksen (her skrotnisse):

cd /

tar c srv/dev.pvv.ntnu.no srv/trac srv/svn etc/apache2/sites-available/dev.pvv.ntnu.no etc/apache2/sites-available/RCS/dev.pvv.ntnu.no,v etc/apache2/ssl/apache.pem | ssh skrotnisse 'cd / && tar xf -'

getfacl -R srv/svn srv/trac | ssh skrotnisse 'cd / && setfacl --restore=-'

Installer software:

aptitude install rcs trac libapache2-mod-auth-kerb libapache2-mod-python libapache2-svn

Slå på vhosten og test:

a2enmod dav
a2enmod ssl
a2ensite dev.pvv.ntnu.no
/etc/init.d/apache2 restart

Fiks kerberosen (du trenger en principal med HTTP/ på):

ktutil -k /etc/apache2/mods-available/auth_kerb.keytab get -p knuta/admin HTTP/skrotnisse.pvv.ntnu.no@PVV.NTNU.NO
ktutil -k /etc/apache2/mods-available/auth_kerb.keytab list

Merk at Kerberos-innlogging på den nye boksen ikke vil virke før du har satt opp DNS til å peke på den nye boksen, og det har propagert gjennom. Det holder IKKE for kerberos om du har satt opp noen hacks i /etc/hosts. Du kan imidlertid trolig sjekke det ved å endre vhosten-konfigurasjonen i /etc/apache2/sites-available/dev.pvv.ntnu.no og legge til det fulle hostnavnet til boksen bakerst i ServerAlias-listen til boksen, ala dette: "ServerAlias dev.pvv.org skrotnisse.pvv.ntnu.no"