Drift/Netboot

From Programvareverkstedet

PXE netboot

Arbeidskatalogen i denne veiledningen er /var/lib/tftpboot/ på skrotnisse. Den er litt rotete, men for det meste inneholder den kataloger for hver distribusjon vi har i netbooten:

  • lenny/
  • koala/
  • squeeze/

...blant andre. Inne i hver av disse katalogene er det arkitekturspesifikke filer skal ligge, så i squeeze ligger det to underkataloger, i386/ og amd64/.

I disse katalogene trengs det i hovedsak kun 2 filer:

  • squeeze/<arkitektur>/initrd.gz -- init ramdisk, inneholder det grunnleggende filsystemet som blir pakket ut til en ramdisk.
  • squeeze/<arkitektur>/linux -- kernelen som bootes.

Du finner som oftest disse filene på ftp-serveren til distribusjonen. For eksempel for debian squeeze: ftp://ftp.no.debian.org/debian/dists/squeeze/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz

Der ligger en .tar.gz med filene, som du kan pakke ut til dertil egnet sted.

Det siste som gjenstår er å oppdatere pxe-configen, den ligger i

  • pxelinux.cfg/default

Her er det som oftest bare å copy-paste en linje, men for kompletthet er en fullstendig entry lagt ved her:

 
label squeeze_i386
kernel squeeze/i386/linux
append vga=normal initrd=squeeze/i386/initrd.gz -- quiet 

Som du ser er det hele ganske enkelt, bare sørg for at de relative stiene til filene er korrekte. Så er det bare å kjøre `make` og du er i boks. Det er lagt til versjonskontroll med git. Legg til alle filer når du har oppdatert bilde med git add, og husk å oppdatere pxelinux.cfg/default i git og.