Drift/VAX Netboot

From Programvareverkstedet

Nettboot av VAX

NetBSD kan bootes diskløst fra nett på VAX.

mopd - <mac_i_hex_uten_:_eller_->.SYS

b xqa0 for å boote fra nett.

bootp (dhcp) for å gi info til NetBSD

NFS for rootfs og installer.

http://www.netbsd.org/docs/network/netboot/mop.html