User:Danio

From Programvareverkstedet

Hei! Har du tid til å høre om noen ord om vår herre og frelser NixOS?

Driftskoordinator 2022-

Styret 2023-

  • Matrix: @dandellion:dodsorf.as
  • Nettside: dandellion.xyz
  • Github: dali99
  • Steam: dalen3