Drift/Kerberos

From Programvareverkstedet

Generell Informasjon om Kerberos

Her er en fin intro til hvordan Kerberos fungerer :

https://tldp.org/HOWTO/pdf/Kerberos-Infrastructure-HOWTO.pdf

Feilsøking

Om kerberos slutter å virke på en maskin, prøv å logge inn på den med SSH-nøkler og kjøre kinit. kinit vil muligens gi en feilmelding som går an å forstå. Eksempel:

knuta@skrott:~$ kinit
knuta@PVV.NTNU.NO's Password:
kinit: krb5_get_init_creds: Too large time skew

Nye kerberos-klienter

Logg inn på maskinen.

installer heimdal:

berners-lee:~# apt install heimdal-clients libpam-krb5

Last ned keytab (den blir generert automatisk)

berners-lee:~# ktutil get -p knuta/admin host/berners-lee.pvv.ntnu.no

Som regel er du ferdig når du har kommet hit. Nyere Debian og Ubuntu setter selv om pam om du installerer libpam-krb5. I så fall trenger du ikke tenke på det nedenfor.

Konfigurer pam. Oppsettet kan for eksempel se slik ut på en debian-maskin:

/etc/pam.d/common-account:

account required    pam_krb5.so   minimum_uid=1000
account required    pam_unix.so

/etc/pam.d/common-auth:

auth  sufficient   pam_krb5.so   minimum_uid=1000
auth  required    pam_unix.so nullok_secure

/etc/pam.d/common-password:

password    sufficient   pam_krb5.so   minimum_uid=1000
password  required  pam_unix.so nullok obscure md5

/etc/pam.d/common-session:

session optional    pam_krb5.so   minimum_uid=1000
session required    pam_unix.so

Installasjon av KDC (Kerberos-server)

MERK: En KDC er en Kerberos-server. Dette kapittelet har altså ikke noe med de øvrige maskinene å gjøre

Rediger /etc/hosts så public-ipen (f.eks. 129.241.210.168) peker på hostnavnet til kdc, ellers virker det ikke.

Installer heimdal-clients og heimdal-kdc

aptitude install heimdal-clients heimdal-kdc

Lag symlink (på grunn av en bug i heimdal-kdc):

ln -s /etc/heimdal-kdc/kadmind.acl /var/lib/heimdal-kdc/

Rediger /etc/heimdal-kdc/kdc.conf og sett følgende opsjoner:

[password_quality]
min_length = 8

[kadmin]
default_keys = aes256-cts-hmac-sha1-96:pw-salt aes128-cts-hmac-sha1-96:pw-salt des3-cbc-sha1:pw-salt arcfour-hmac-md5:pw-salt

Logg inn lokalt (siden det ikke finnes noen adminbrukere enda)

asgard:~# kadmin -l
kadmin> init PVV.NTNU.NO
Realm max ticket life [unlimited]:
Realm max renewable ticket life [unlimited]:

Juster default-innstillingene litt

kadmin> modify -a -disallow-all-tix,requires-pre-auth default
kadmin> get default
      Principal: default@PVV.NTNU.NO
  Principal expires: never
   Password expires: never
 Last password change: 2009-06-16 18:16:07 UTC
   Max ticket life: 1 day
  Max renewable life: 1 week
         Kvno: 1
        Mkvno: 0
Last successful login: never
  Last failed login: never
  Failed login count: 0
    Last modified: 2009-06-16 18:18:43 UTC
       Modifier: kadmin/admin@PVV.NTNU.NO
      Attributes: requires-pre-auth
       Keytypes: aes256-cts-hmac-sha1-96(pw-salt), aes128-cts-hmac-sha1-96(pw-salt), des3-cbc-sha1(pw-salt), arcfour-hmac-md5(pw-salt)
     PK-INIT ACL: 
       Aliases: 

Lag deg en admin-principal (se eget kapittel)

Lage admin-principal

Logg inn som root på balduzius (via SSH fra sleipner).

asgard:~# kadmin -l
kadmin> add knuta/admin
Max ticket life [1 day]:
Max renewable life [1 week]:
Principal expiration time [never]:
Password expiration time [never]:
Attributes [requires-pre-auth]:
knuta/admin@PVV.NTNU.NO's Password: 
Verifying - knuta/admin@PVV.NTNU.NO's Password: 

Rediger /etc/heimdal-kdc/kadmind.acl og legg til følgende:

knuta/admin all

Lag en ny lokalbruker på sleipner

$ sudo useradd -m knuta

Legg brukeren til i sudo-gruppen

$ sudo usermod -a -G sudo knuta

Logg inn fra en annen maskin

$ ssh knuta@sleipner

Sleipner vil kopiere alt du trenger fra skel, og klone de aktuelle repositoriene. (feks "~/pillar" og "~/salt".) Om dette ikke virker, kjør /usr/local/bin/prepare-saltmaster-userdir manuelt.