Drift/Oppsett av ny maskin

From Programvareverkstedet

Installer debian

Installer debian fra minnepen eller netboot.

 • still inn ønsket hostname
 • sett pvv.ntnu.no som søkedomene
 • sørg for at sshd blir installert

Etter du har installert OS må man legge til maskinen i DNS ved dvask og legge den til netgroup filen slik at den kan hente hjemmemapper. TIl slutt er det bare å kjøre salt oppsett filen linket til nederst.

Legg til maskinen i DNS

Gå inn i dvask (se hvordan man bruken minicom her Drift/DNS og dvask)

På dvask kjør

  cd /etc/namedb/pz
  rcsdiff pvv.m4 # (bør vise nada)
  co -l pvv.m4
  vi pvv.m4 # Endrer vindu til editor vindu

Gjør så de endringene (det kan være greit å lete opp vi/vim kommandoer). Finn en ledig ip adresse og legg til den nye maskinen på samme måte som de andre. Husk å oppdatere versjonen ved starten av fila (se Drift/DNS og dvask)


  rcsdiff pvv.m4 # (sjekk at du ikkje skreiv noko feil ein stad)
  ci -u pvv.m4
  cd ..
  make

Logg inn på salt-master og legg maskinen til i netgroup

Dette er filen som bestemmer hvilken manskin som kan hente hjemmemappemene fra microble. Hvis maskinen får ikke opp hjemmemapper men salt funker fint, kan det være noen problemer her

Logg inn som din admin bruker på salt.pvv.ntnu.no med å kjøre

  ssh BRUKERNAVN@salt.pvv.ntnu.no

(husk at dette er ikke din vanlige bruker men din bruker/admin bruker og kan ha en anna passord)

Gå til passwd mappen inn is salt/standard med:

  cd salt/standard/passwd

Oppdater ditt lokale git repo og endre på netgroup fila:

  git pull --rebase --autostash
  micro netgroup # Gjør endringer på fila og legg til den nye maskinen der den skal være

Skjekk at alt er i orden (OBS skrivefeil) og pushe filen igjen

  git add netgroup
  git diff --staged netgroup
  git commit
  git push

Sørg for at homepvv (Microbel) henter denne endringen i salt ved å ssh'e inn på microbel og kjøre dette som root

 salt-call state.highstate

OBS: Toriel er ikke ordentlig koblet på salt, så om du trenger /home/pvv/t, så må /etc/netgroup oppdateres manuelt

Salt opsett scritp

Kjør denne på maskinen du setter op og følg instruksjonene underveis:

https://gist.github.com/pbsds/7aff00a88f6e36b6b5c7e5ff21af2630

Det er bare å lagre den som pvv_setup.sh så kjøre

 ./pvv_setup.sh # Eller hva enn du kalte filen


TODO: host denne fila på pvv, gjør endringer foreslott i kommentarfeltet