Maskiner/andresbu

From Programvareverkstedet

Andresbu kjører proxmox 7.0 i likhet med Maskiner/joshua, og dette er et Debian-basert OS for VMer og Containers.

Du kan styre andresbu via ssh, men det aller meste kan og bør gjøres gjennom web-interfacet. Per nå er det tilgjengelig på https://andresbu.pvv.ntnu.no:8006, og skal bare være tilgjengelig fra PVV-maskiner. I tillegg til vanlige VMer har du også mulighet til å kjøre containers, og med det fyre opp en maskin fra template raskere enn du rekker å si ordet Docker.

Andresbu er desverre syk, og fryser jevnlig etter en viss tid.

Andresbu er satt opp med to lagringsområder, et som er et ZFS pool backet av alle harddiskene untatt boot harddisken. Disse Diskene er i fronten av maskinen og er hotswappable. Av en eller annen grunn vil det remounte alle harddiskene i samme bay. Så, i praksis er ikke hotswap en option.


Det andre poolet er en enkel m.2 970 EVO i et m.2 til PCI-e adapterkort