Webreglement

From Programvareverkstedet

Da PVV benytter NTNU sitt datanett er vi underlagt deres reglement. Dette medfører følgende:

  • Som hovedregel gjelder NTNUs IT-reglement.
  • Rent kommersielle web-sider er IKKE tillatt. Dette gjelder uansett om tjenesten tilbys fra privat hjemmepartisjon, en web-server som kjører på en av PVVs maskiner, eller fra en privat maskin tilknyttet PVVs nett. Jfr. NTNUs IT-reglementet.
  • Det er ikke tillatt å distribuere materiale over web-sidene på en måte som er i strid med lisensbetingelser eller opphavsrett. Jfr. NTNUs IT-reglementet.
  • Det er ikke tillatt å distribuere pornografiske eller anstøtelige bilder på web-sidene. Jfr. NTNUs IT-reglementet.
  • Bruker er selv ansvarlig for det som presenteres på brukers web-sider. PVV tar ikke ansvar for hva bruker presenterer på sin personlige hjemmeside. Dersom materiale her er i strid med noen av ovennevte punkt kan PVV ta affære i henhold til PVVs reglement. Bruker stilles fremdeles som ansvarlig.
  • Ellers gjelder den til en hver tid gjeldene praksis mht. private web-sider ved NTNUs studentdatasaler også PVV.


Reglene ble vedtatt på styremøte i PVV, fredag 26. april 1996.