Vårmøte

From Programvareverkstedet

Innkalling

Innkalling skal sendes ut senest tre uker før møtet. Medlemmene kan komme med forslag til saker frem til to uker før møtet. Innkalling med endelig saksliste skal sendes ut senest en uke før møtet.

Det skal fremkomme i innkallingen at endelig saksliste kan utarbeides for et annet språk enn norsk (f.eks. engelsk) dersom det er ønskelig og at møtet kan avholdes med et annet språk som hovedspråk (dersom dette er mulig for øvrige medlemmer). Ønsker om andre språk må sendes inn frem til to uker før møtet for å tas i betraktning og det gjøres ingen garanti for at alle slike ønsker kan innfris. Som hovedregel bør det være tilstrekkelig å tilby engelsk som språk for saksliste og møte, med forbehold om at endring av PVVs lover foregår på norsk for ikke å miste nyanser i oversetting.

I det fall at ingen ønsker om annet språk skulle foreligge innen to uker før møtet, foregår møtet som hovedregel på norsk.

Saksliste

Saksliste for halvårsmøter om våren. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 1. Møtet er satt.
 2. Registrer oppmøte; navn+brukernavn på alle i forsamlingen
 3. Registrer stemmerett (Betalt medlemskap og eventuelle fullmakter)
 4. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere.
 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 6. Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøte.
 7. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 8. Styrets halvårsrapport.
 9. Godkjenning av Styrets halvårsrapport.
 10. Drifts halvårsrapport.
 11. Godkjenning av Drifts halvårsrapport.
 12. CERTs halvårsrapport.
 13. Godkjenning av CERTs halvårsrapport.
 14. Godkjenning av forrige års regnskap med rapport fra revisor.
 15. Diskusjon og revisjon av årets budsjett.
 16. Godkjenning av årets budsjett.
 17. Valg av kasserer (skal være en student ved NTNU).
 18. Valg av styre (skal være studenter ved NTNU).
 19. Valg av revisor.
 20. Valg av valgkomité.
 21. Møtet er hevet.

Økonomi

 • Budsjett og regnskap følger kalenderåret. Regnskapet som legges fram på halvårsmøtet gjelder derfor foregående år, og budsjettet som legges fram på halvårsmøte gjelder for inneværende kalenderår.
 • Regnskap og budsjett for foregående år skal ha vært innom revisor. Hvem som er revisor står på Programvareverkstedet
 • Forslag til presentasjon av budsjett og regnskap;
 ||Konto||Budsjett 2005||Regnskap 2005||Budsjett 2006||
 ||Konto 1||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 2||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Sum Inntekter:||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 3||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 4||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Sum Utgifter:||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Driftsresultat:||x.xx||x.xx||x.xx||

Styrets halvårsrapport

Forslag til punkter som bør inn i styrets halvårs-/årsrapport.

 • Antall medlemmer i starten og slutten av året.
 • Hvilke kurs som har vært gjennomført i løpet av året.
 • Andre arrangementer som har vært gjennomført.
 • Eventuell representasjon på NUCCC og i NUCC.

Drifts halvårsrapport

Forslag til punkter i drifts halvårsrapport;

 • Nye maskiner som er kjøpt/fått og satt i drift.
 • Annen ny hardware.
 • Nye tjenester og endringer av gamle tjenester.