Styrets posisjoner

From Programvareverkstedet

Posisjoner i styret

Styret

Styret er satt sammen av leder og styremedlemmer, styret har ansvar for driften av PVV.

Det bør holdes jevnlige styremøter, helst en gang i uken. Disse møtene er som oftest åpne som beskrebet i lovverket.

Leder

Det er lederens jobb å holde oversikt over det hele. Hvor mye jobb det er avhenger av hvor god man er til å deligere, men det er uansett en fordel å være tilgjengelig hele tiden.

Til hverdags er det leders jobb å kalle inn til styremøter, faste arrangemanger på PVV samt halvårsmøter men mye kan deligeres til pr ansvarlig om posisjonen finnes.

Den viktigste jobben til lederen er å være til stede på PVV, prate med nye og gamle medlemmer, sørge for at alle er fornøyd og at de andre delene av PVV kan fungere sømløst.

Leder har signaturrett alene.

Leder velges av halvårsmøtet for ett år.

Nestleder

Nestlederen er den fremste blandt resten av styret og bør med fordel være lett tilgjengelig. Om leder av en eller annen grund ikke kan gjøre jobben sin faller dette til nestlederen.

Nestleder er ellers lik de øvrige styremedlemmene.

Nestleder velges av styret og leder blant styrets medlemmer på et styremøte kort etter halvårsmøtet.

Kasserer

Kasserer er et styremedlem med tilgang til bankkontoen samt ansvar for budsjett og regnskap. Kasserer har og nøkkelen til kassererskrinet og postkassen.

Kasserer har signaturrett alene.

Kasserer velges enten på halvårsmøtet eller av styret og leder blant styrets medlemmer på et styremøte kort etter halvårsmøtet. Uansett hvem som velger er kasserer et styremedlem.

PR ansvarlig

PR ansvarlig er et styremedlem med spesielt ansvar for PR.

PR ansvarlig velges av styret og leder blant styrets medlemmer på et styremøte kort etter halvårsmøtet.

Styremedlem

Halvårsmøtet velger ca. 5 styremedlemer, disse sitter sammen med leder i styret.

Arbeidsmenged avhenger i stor grad av hva den enkelte ønsker, men et godt estimat er 2-10 timer i uka. Styret bestemmer i stor grad internt hvem som gjør hva, deriblant valg av nestleder, PR ansvarlig, kasserer om dette ikke er gjort på halvårsmøtet samt andre stillinger styret ønsker å lage.