Styret/Styreskifte

From Programvareverkstedet

Når et nytt styre er valgt må følgende ting gjøres (noen av dem krever at styret har konstituert seg):

 • Oppdater styre-epostlisten (`{styre,styret,pvv}@pvv`). Denne er definert i `~pvv/.forward`.
 • Oppdater epost-aliasene `kasserer` og `valgkomite` i `/etc/aliases` på microbel.
 • På wikien: Kopier det gamle styret fra Kontaktinformasjon til Tidligere styrer, og erstatt med det nye.
 • Gi det nye styret tilgang til styrets GIT-endringslager (https://git.pvv.ntnu.no/styret), dette gjøres av leder.
  • Ved ny leder overføres teamet Owners til ny leder, dette kan gjøres av gammel leder eller drift.
 • Gi det nye styret tilgang til facebook, hjemmesiden og wikien(Bureaucrats og Administrators rollene).
 • Bytt og redistribuer nytt googlekonto passord.
 • Send endringsmelding til Brønnøysundregistrene med det nye styret.
 • Sørg for å planlegge at disse avtalene blir gjennomgått i løpet av året:
  • Avtale om serverrommet hos Omega Verksted (Mer info på https://git.pvv.ntnu.no/Styret/administrativt), skal gjennomgås ved årsskifte
  • Fristasjonsareal - Søke til NTNU om å beholde lokalene våre
  • Søke støtte fra IDI - Pengemidler til fadderuke, daglig drift og eventuelt annet
 • Ved ny kasserer bør det gis opplæring i gnucash for å unngå tap av historikk.
 • Det er ofte gunstig om det gamle styret er med på det første møtet til det nye styret for å videreføre pågående saker.
  • Ved ny leder bør ny og gammel leder ha en god dialog og hjelpe hverandre der det trengs.