Sjekke post

From Programvareverkstedet

PVV har en egen posthylle nede ved studpost på stripa. Her kommer det BBS-meldinger, Lunch og annet snadder. Boksen er markert "PVV" og kan låses opp med samme nøkkel som går inn til maskinrommet.