Reglement

From Programvareverkstedet

Reglement for bruk av PVVs rom og utstyr

29. april 1997

Hvem kan benytte lokalene

 • Alle Programvareverkstedets medlemmer
 • Besøkende

Besøkende og medlemmer som ikke deltar i ryddeordningen kan ikke benytte kjøleskap eller personlige hyller.

Rettigheter og plikter

 • Deltagere i ryddeordningen
  • har fri bruk av alle PVVs fasiliteter
  • har eksklusiv rett til hyller og kjøleskap
  • plikter å følge ryddeinstruksen
 • Besøkende har adgang til å benytte PVVs fasiliteter (unntagen hyller og kjøleskap) i den grad de er tilgjengelige
 • (om relevant/nødvemdig vann planten(e))
 • rydde ut gamle hyller.
 • Alle plikter å rydde etter seg

Regler for PVVs maskiner og utstyr

 • Spilling har vikeplikt for all annen bruk av PVVs maskiner og utstyr
 • Det er ikke lov å låne bort sine personlige konti
 • Det er ikke lov å bryte seg inn eller forsøke å bryte seg inn
 • Det er ikke lov å bruke maskinene under falsk eller skjult identitet
 • Brukerne plikter å rette seg etter de kvoter og begrensninger som gjelder
 • Brukerne plikter å beskytte kontoen sin mot innbrudd
 • Uautorisert lesing og/eller modifisering av andres filer er ikke tillatt
 • Det er ikke tillatt å kopiere programvare på en måte som er i strid med lisensbetingelser eller copyright
 • Brukeren plikter å vise særlig aktsomhet og høflighet i bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler
 • Brukeren plikter å følge regler for andre datamaskinressurser som de benytter ved hjelp av PVVs utstyr
 • PVV tillater ikke oppbevaring av anstøtelige bilder på eller ved hjelp av PVVs utstyr
 • Forøvrig gjelder NTNUs IT-reglement

Generelle regler

 • Hjemlån av PVVs eiendom er ikke tillatt uten nærmere avtale med styret
 • PVV er ikke ansvarlige for private eiendeler som oppbevares i PVVs lokaler
 • Aktiviteter skal ikke være til sjenanse for andre. Dette gjelder spesielt lydnivået.

Ryddeordning

Ryddeordningen for medlemmer på pvv innebærer å delta på ryddedager arrangert av styret. Ryddedager er dager der det blir satt av tid for å rydde og vaske pvv sine lokaler. (Mer nøyaktige lister over hva som skal gjøres legges frem på ryddedagen.)

Å anses som deltaker av denne ryddeordningen innebærer å delta på minst en ryddedag per semester. De personer som ikke utfører sine ryddeplikter, kan miste alle rettigheter som følger med deltagelse i ryddeordningen.