Offsite

From Programvareverkstedet

Offsite er en intern komite som arrangerer hytteturer for PVV-medlemmer.

Hvordan arrangere hyttetur finnes her.

English

Offsite is an internal comittee which arranges cabin trips for PVV-members.