Maskiner/ludvigsen

From Programvareverkstedet

Maskinvare

  • CPU: Intel Core i7-3770S
  • 8 GB RAM
  • 238 GB disk

Tunnellen

Ludvigsen er det ene endepunktet for tunnellen, på terminalrommet. knutsen er det andre endepunktet, på maskinrommet.