Maskiner/ildkule

From Programvareverkstedet

ildkule er en VM på Maskiner/joshua. Den gjør monitorering og logg aggregering. Den har yttre rotpassord for rot brukeren, og eget passord for web interfacet.

Maskinvare

VM

  • CPU: 3 virtual cores
  • 4 GB RAM

OS

Nixos 23.05

Funksjon

ildkule kjører promethius, graphana og loki. De fleste av maskinene våre sender logger via promtail og metrics via node exporter til ildkule.