Maskiner/alphys

From Programvareverkstedet

Backupmaskinen til PVV

Denne maskinen kjørte ZFS med 4x raidz3 med 11x 0.5GB disker hver, og 4x disker som hot-spares.