Maskiner/Sapiens

From Programvareverkstedet

Hardware

  • VIA Apollo PRO133x
  • Dual Pentium 3 933MHz
  • 1GB RAM
  • Matrox MGA G550

OS

Ubuntu 5.04 for x86.

Funksjon

Denne maskinen er ikke kjørende lengre ! var tidligere en Arbeidsstasjon.

Driftsting

Får noen feil med IRQ `nobody cared' noen ganger som skaper netthikke.