Maskiner/Rymden

From Programvareverkstedet

Hardware

Rackmontert dual x86, 1GB RAM

OS

NetBSD 3.1

Funksjon

  • Krysskompilere NetBSD til VAX med fromålet å kunne oppgradere Maskiner/Dvask:dvask
  • Lage fine grafer over nettverkstrafikk med mrtg. [1]

Driftsting