Maskiner/NyMaskin

From Programvareverkstedet

For å legge inn ny maskin i Wiki følg følgende oppsett.

Oppsumering og annet om maskinen. Om maskinen har PVV oppsett med salt. Hvilket root som brukes.

== Maskinvare ==

Kort oppsummering, inkluder formfaktor.
* CPU: x
* x GB RAM
* x GB disk

== OS ==

Kjørende OS.

== Funksjon ==

Hva er funksjonen for den nye maskinen.

== Opphav ==

Hvor kom maskinen fra

Maskinen legges inn på toppen av sin relevante tabell

Nyttige kommandoer

For å finne ut mer info om maskinen

Minne / Swap:

free -h

Prosessor:

lscpu

Se spesielt etter "Model name: " og "CPU(s):"

lscpu | grep '^CPU(s)\|^Model name'  

Lagring

df -h
lsblk

Plattform / System

dmidecode | grep -A3 '^System Information' 

PCI-enheter

lspci

Plattform / Prosessor / PCI / Lagring

Disse kommandoene krever `hwloc` installert

Generelt:

lstopo

Bilde:

lstopo out.png