Maskiner/Nissen

From Programvareverkstedet

Hardware

AMD XP 1800+, 512MB RAM, masse disk.

OS

Ubuntu Karmic

Funksjon

Arbeidsstasjon

Driftsting