Maskiner/Malina

From Programvareverkstedet

Hardware

Sun Enterprize 250 med to 400 MHz UltraSPACR II prosessorer og 2GB minne.

OS

Solaris 10

Funksjon

Malina er YP-master.