Maskiner/Lysfontene

From Programvareverkstedet

Maskinvare

  • CPU: Intel Core2 Duo E7300
  • 5 GB RAM
  • 230 GB disk

OS

Ubuntu Lucid.

Funksjon

Multimediamaskin. Lysfontene står på koserommet (rom 226) og er koblet til pianoet og fjernsynsapparatet. For å få lysfontene til å vise ting på fjernsynsapparatet, kjør programmet nvidia-settings, og pek og klikk til det fungerer.

Opphav

Donert av tangvald i mars 2010.

Info

Skrapet etter nok feil på diverse hardware. Tallulah har tatt over som multimediemaskin, Doktor er blitt satt inn i kabinettet.