Maskiner/Kvartett

From Programvareverkstedet

Maskinvare

AlphaServer 4100

OS

VMS

Funksjon

Ukjent

Opphav

Ukjent

Skjebne

Ukjent