Maskiner/Hingst

From Programvareverkstedet

Vår kjære, trofaste (om enn noe kranglevorne) skriverhest hingst ble utfaset 2013-10-23, da stud tok over jobben. Teksten under forteller hvordan man kunne bruke hingst mens den ennå var blant oss.


Hingst er PVVs printer, som står i terminalstuen (rom 229). Hingst er en HP LaserJet 4200n, og skriver ut på A4 i sort-hvitt. Den godtar tekst, PostScript og PDF direkte på port 9100, også fra utenfor PVVs nettverk. Dette burde vært fikset.

For å legge til Hingst via CUPS (Common UNIX Printing Interface), bruk følgende parametere:

URI: ipp://tvilling.pvv.ntnu.no/printers/hingst eller http://tvilling.pvv.ntnu.no:631/printers/hingst (ikke testet, men skal fungere).

Skriveren er en HP LaserJet 4200, og driveren som heter HP LaserJet 4200 - CUPS+Gutenprint v5.2.9 fungerer. Hvis ikke, prøv deg frem til riktig driver via intelligent brute force.


Status for hingst