Maskiner/HB

From Programvareverkstedet

Beskriv Maskiner/HB her. PLX.

DVD-brenning

Brenne et image:

growisofs -Z /dev/cd0=dvd.img

Brenne filer:

growisofs -M /dev/cd0 -R -J /more/files

Se man growisofs for andre mulige argumenter.

CD-brenning

Brenne image:

burncd data image fixate