Maskiner/Glenda

From Programvareverkstedet

Maskinvare

  • CPU: AMD Duron 1.3 Ghz
  • 512? MB RAM
  • 200 GB Disk

OS

Plan 9.

Funksjon

"Arbeidsstasjon". Dessverre ikke kerberifisert.

Opphav

Donert av andreer.