Maskiner/Echelon

From Programvareverkstedet

Maskinvare

x86

OS

Trustix

Funksjon

Loghost

Opphav

Ukjent

Skjebne

Ukjent