Maskiner/Dell 2650

From Programvareverkstedet

Veldig Viktige Ting

 • Deaktiver USB-kontrolleren i BIOS, ellers blir litt av RAM-en din korrupt
 • Slå av alt som ligner på framebuffer, ellers får du ikke bilde på remote-konsollet, bare "Remote console not available"
 • Oppgrader firmware på RAID-kontrolleren, om den er for gammel henger boksen etter noen måneder

Remote management

Dell Remote Access Controller (DRAC) gir deg remote-konsoll, booting og gode ting. Den har webinterface, og potensielt telnet og seriellkonsoll. IP-adressen er på 192.168.215.0/24-nettet, og du finner den ved å slå opp boksnavn-mgmt.pvv.ntnu.no i DNS. For å komme inn på konsollet til knakelibrak kan du f.eks. sette IP på maskinen din til 192.168.215.9 og åpne https://knakelibrak-mgmt/ på en maskin med sun-java6-plugin installert.

Slå på telnet

Du trenger å slå på telnet for å kunne bytte passord på DRAC-en(!). Det gjør du slik:

 • Logg inn på https://<maskin>-mgmt/ (default login root/calvin)
 • Gå inn på Debug -> Command Debug
 • Skriv d3debug propset ENABLE_TELNET=TRUE
 • Gå inn på Debug -> Command Debug igjen
 • Skriv dra3reset 1 1

DRAC-en skal nå lytte på telnet, og kan bruke enten telnet eller racadm til å gjøre ting.

Bytte passord

racadm config -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminPassword -i 1 <passord>

Slå av og på

 • serveraction powerdown
 • serveraction powerup
 • serveraction powercycle

help serveraction har noen til.

For å se om den er på eller ikke, kjør getmodinfo:

[root]# getmodinfo
#<group>   <module>  <presence> <pwrState> <health> <svcTag>
 1 ---->   chassis  Present    OFF   Normal  GCM7V0J

Telnet-konsoll

Du kan få opp selve konsollet via telnet, så lenge du ikke har blandet inn noe framebuffer-helvete. Dritkult! Du får det opp ved å kjøre følgende:

 • connect video

Du får et kort glimt av noe greier med en gang, men det er ikke sjans i havet for å klare å lese det. Det som står er dette:

  KEYMAPPING FOR CONSOLE REDIRECTION:

   Use the "<ESC>R<ESC>r<ESC>R" key sequence for <CTRL-ALT-DEL>
   Use the "<ESC><n>" key sequence for the Function <n> Key.
     for <n> = 1,2,3, ..., 9
   Use the "<ESC>0" key sequence for the Function 10 Key.
   Use the "<ESC>!" key sequence for the Function 11 Key.
   Use the "<ESC>@" key sequence for the Function 12 Key.
   Use the "<ESC>h" key sequence for the Home Key.
   Use the "<ESC>k" key sequence for the End Key.
   Use the "<ESC>+" key sequence for the Insert Key.
   Use the "<ESC>-" key sequence for the Delete Key.
   Use the "<ESC>?" key sequence for the Page Up Key.
   Use the "<ESC>/" key sequence for the Page Down Key.
   Use the "<ESC>^Cx" key sequence for <CTRL-x> where:
     ^C is <CTRL-c>, and x is one of h, i, j, m.
   Use the "<ESC>^Ax" key sequence for <ALT-x> where:
     ^A is <CTRL-a>, and x is any letter, a through z.

Du kan koble fra konsollet igjen og returnere til DRAC-prompten med <Enter>~. eller <Enter>~~. om du er i en SSH-sesjon (trykk space etter hver tilde om du har norsk tastatur). Sliter du med å få det til kan du bare drepe hele telnet-sesjonen med ^] (Ctrl-AltGr-9 på norsk tastatur) og skrive quit.

Den greia er egentlig ganske kul. Det står mer om den på http://www.dell.com/downloads/global/power/ps2q06-20060122-McGary.pdf

Installasjon av OS

Debian

Debian-installer fyrer per default opp et framebuffer, og da dreper den remote-konsollet (som nevnt i Veldig Viktige Ting ovenfor). Du kan få den til å slutte med det ved å gi den boot-opsjonen "debian-installer/framebuffer=off". Det aktuelle entryet i pxelinux.cfg/default kan f.eks. se slik ut:

append vga=normal initrd=lenny/i386/initrd.gz -- quiet debian-installer/framebuffer=off

Ting å tenke på om du bruker web-konsollet

Om du bruker web-konsollet er det en del ting som blir litt krøkkete. Dette gjelder faktisk IKKE i telnet-konsollet, så det er bare å gå for telnet med en gang :-)

Når du kommer inn i selve installeren hender det at Enter-tasten oppfører seg som Back eller Escape i steden for Enter. Bruk i så fall Enter-tasten på numpaden.

Om du valgte Norsk tastatur finnes det ikke noen bindestrek der, så det kan bli litt vanskelig å installere openssh-server for å kunne komme seg inn på maskinen. Men det er bare å kjøre "loadkeys us", så havner bindestrek på det vanlige stedet på et norsk tastatur.

Nå kan du i prinsippet SSH-e inn, men om du er purist kan du legge inn statisk IP i /etc/network/interfaces først. Da må du nok til med "loadkeys no-latin1" igjen (flaks du har bindestrek nå), for ellers klarer du ikke å skrive slash. Selv nøyde jeg meg med ipv4-adressen i første omgang, og la til IPv6-adressen via SSH.

RAID-konfigurasjon med afacli

Afacli er et program fra Dell for å konfigurere RAID på 2650-er og lignende.

Installer debian-pakken fra vårt lokale repos.

Om du får noen IOCTL-feilmeldinger er det sikkert noe galt med /dev/afa0. Prøv følgende quickfix:

rm /dev/afa0; mknod /dev/afa0 c $(awk '$2 == "aac" {print $1}' /proc/devices|head -n1) 0

Informerende kommandoer

Liste ut disker:

$ afacli

FASTCMD> open afa0
Executing: open "afa0"

AFA0> disk list
Executing: disk list

B:ID:L Device Type   Blocks  Bytes/Block Usage      Shared Rate
------ -------------- --------- ----------- ---------------- ------ ----
0:00:0  Disk      35566478 512     Initialized   NO   160 
0:01:0  Disk      35566478 512     Initialized   NO   160 
0:02:0  Disk      143374650 512     Initialized   NO   160 

AFA0> exit

Liste ut RAID-devicer (i dette tilfellet er den ene disken glemt, se info om dette nedenfor):

FASTCMD> open afa0
Executing: open "afa0"

AFA0> container list
Executing: container list
Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 0  Reconf 68.3GB      Valid  
 /dev/sda       System     
62  Mirror 68.3GB      None  0:01:0 64.0KB:68.3GB 
                     --- Missing ---

Få liv i speil når afacli har glemt den ene disken

Når man booter dell-bokser mens den ene disken i mirroret er ute, blir den ofte litt forvirret. Om du nettopp har satt en disk inn igjen og opplevd at den fortsatt står som --Missing-- etter at du har kjørt controller rescan, da er denne guiden for deg.

AFA0> container list
Executing: container list
Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 0  Mirror 33.8GB      Open  0:02:0 64.0KB:33.8GB 
 /dev/sda       ROOTVOL     0:00:0 64.0KB:33.8GB 

 1  Mirror 33.8GB      Open  0:01:0 64.0KB:33.8GB
 /dev/sdb       data        -- Missing --

Selv om disken er der:

AFA0> disk list
Executing: disk list

B:ID:L Device Type   Blocks  Bytes/Block Usage      Shared Rate
------ -------------- --------- ----------- ---------------- ------ ----
0:00:0  Disk      71132000 512     Initialized   NO   160 
0:01:0  Disk      71132959 512     Initialized   NO   160 
0:02:0  Disk      71132000 512     Initialized   NO   160 
0:03:0  Disk      71132959 512     Initialized   NO   160 

For å få containeren med label 1 til å ta med disk 0:03:0 (som er den eneste som ikke allerede er i en container, kjør følgende:

container reconfigure /mirror 1 (0,3,0)

Da vil container list gi ca. dette:

AFA0> container list
Executing: container list
Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 0  Mirror 33.8GB      Open  0:02:0 64.0KB:33.8GB 
 /dev/sda       ROOTVOL     0:00:0 64.0KB:33.8GB 

 1  Reconf 33.8GB      Open  
 /dev/sdb       data      
62  Mirror 33.8GB      None  0:01:0 64.0KB:33.8GB 
                    0:03:0 64.0KB:33.8GB 

Dette ser jo ikke helt riktig ut, men om du venter til den er ferdig med å synce vil det bli så meget bedre. Du ser status på syncingen ved å se på prosent-tallet nederst på skjermen, eller ved å kjøre "task list".

Etter at syncingen er fullført (tar maaange timer) vil ting atter se normale ut:

AFA0> container list
Executing: container list
Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 0  Mirror 33.8GB      Open  0:02:0 64.0KB:33.8GB
 /dev/sda       ROOTVOL     0:00:0 64.0KB:33.8GB

 1  Mirror 33.8GB      Open  0:01:0 64.0KB:33.8GB 
 /dev/sdb       data       0:03:0 64.0KB:33.8GB 

Hvis den nekter

Hvis du har røsket ut disken mens den rebuildet også, vil du få denne outputen:

FASTCMD> open afa0
Executing: open "afa0"

AFA0> container list
Executing: container list
Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
 0  Reconf 68.3GB      Valid  
 /dev/sda       System     
62  Mirror 68.3GB      None  0:01:0 64.0KB:68.3GB 
                     --- Missing ---

Da får du ikke lov å reconfigure containeren på vanlig måte:

AFA0> container reconfigure /mirror 0 (0,0,0)
Executing: container reconfigure /mirror=TRUE 0 (BUS=0,ID=0,LUN=0)
Command Error: <The specified function failed because the specified configuration is invalid.>

Hva enn du gjør, ikke slett container 0. Det gjorde jeg, og da mistet jeg alt :-P

Lage speil

Dette dokumentet forklarer fremgangsmåter for enkle RAID-operasjoner for Dell PowerEdge Expandable RAID Controller som finnes på Dell PowerEdge 2x50 maskiner. Administrasjonsverktøyet fra Dell heter afacli og kan utføre online speiling, diskbytte, resizing og mye mer uten forstyrrelser i tjenester.

Terminologi

disk:    Den fysiske disken.
container: Logisk disk (også kjent som array) som består av en eller
      flere partisjoner på en eller flere disker. En
      single-layer container består av en eller flere
      partisjoner. En multi-layer container består av en eller
      flere containers.
controller: Den fysiske RAID-kontrolleren. En controller kan ha en
      eller flere containers, som igjen kan bestå av en eller
      flere containers, som igjen kan bestå av en eller flere
      disker.
task:    En oppgave på kontrolleren. Dette kan være
      bygging/gjenoppbygging av et speilsett eller
      RAID5-sett. En oppgave kan settes på pause, eller stoppes
      helt.

Sette inn nye disker

Gjør sånn for å sette inn ekstra disker uten å boote maskinen.

1. Sett inn to eller flere nye disker. Vent til du får grønne lys på
  diskene for å se at alt gikk ok.

  OBS! Det kan hende at en disk feiler ved innsetting eller uttak av
    en disk. Den vil da automatisk begynne gjenoppbygging dersom
    det er en speildisk. Jeg har ikke funnet årsaken til
    dette. Det kan være dårlig kontakt, eller det kan være en feil
    på kontrolleren. Eller det kan være noe annet uvisst.

2. Logg inn på boksen via SSH og start afacli med kommandoen:
    root@maskin ~:# afacli

3. List opp tilgjengelige kontrollere:
    FASTCMD> controller list
    Executing: controller list

    Adapter Name    Adapter Type    Availability    Clustering
    ------------    ------------    ------------    ------------
    afa0        PERC 3/Di     read/write      No

4. Åpne kontroller 0:
    FASTCMD> open afa0
    Executing: open "afa0"

5. Scan kontrolleren for nye disker:
    AFA0> controller rescan
    Executing: controller rescan

6. List opp diskene:
    AFA0> disk list
    Executing: disk list

    B:ID:L Device Type   Blocks  Bytes/Block Usage      Shared
    ------ -------------- --------- ----------- ---------------- ------
    0:00:0  Disk      35566478 512     Initialized   NO
    0:01:0  Disk      35566478 512     Initialized   NO
    0:02:0  Disk      286749480 512     Initialized   NO
    0:03:0  Disk      286749480 512     Initialized   NO

  Observer at det nå er funnet to nye disker; nummer 2 og 3 i dette
  eksempelet.

  Dersom diskene ikke er «Initialized» så gjøres dette slik:
    AFA0> disk initialize 2
    Executing disk initialize "2"

    AFA0> disk initialize 3
    Executing disk initialize "3"

7. Undersøk om det er en container på diskene:
    AFA0> container list
    Executing: container list
    Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
    Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
    ----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
     0  Mirror 16.9GB      Valid  0:00:0 64.0KB:16.9GB 
     /dev/sda       sysvol      0:01:0 64.0KB:16.9GB 

  Dersom det finnes en container å de nye diskene (se på SCSI ID),
  kan den benyttes eller slettes avhengig av om størrelsen
  passer.

  For å slette container 1:
    AFA0> container delete 1
    Executing: container delete 1

8. Lag ny container:
    AFA0> container create volume ((0,2,0),<antall MB>M)
    Executing: container create volume <0,2,0>,<størrelse>
    Container 0 created

9. List opp containere:
    AFA0> container list
    Executing: container list
    Num     Total Oth Chunk     Scsi  Partition
    Label Type  Size  Ctr Size  Usage  B:ID:L Offset:Size
    ----- ------ ------ --- ------ ------- ------ -------------
     0  Mirror 16.9GB      Valid  0:00:0 64.0KB:16.9GB
     /dev/sda       sysvol      0:01:0 64.0KB:16.9GB

     1  Mirror  xGB      Valid  0:02:0 64.0KB:  xGB
     /dev/sdb

  Denne disken er nå ferdig og klar til bruk. Husk at den ikke er et
  speil før speildisken er ferdig.

10. Lag speil på disk 3 på container 1:
    AFA0> container create mirror /wait=false 1 (0,3,0)
    Executing: container create mirror ....

11. Se i task-listen:
    AFA0> task list
    Executing: task list

    Controller Tasks

    TaskId Function Done% Container State Specific1 Specific2
    ------ -------- ------- --------- ----- --------- ---------
     105  Scrub  18.2%   1   RUN  00000000 00000000

  Denne prosessen kan ta mange timer.

12. Du kan godt logge ut mens den jobber:
    AFA0> exit

13. Disken er klar til bruk, og den kan brukes mens den speiler. Husk
  at den ikke vil være et komplett speil før den er ferdig
  speilet. Disken fikk i dette eksempelet device-navnet /dev/sdb.

Reconditioning

Dette vil trolig si at man lader ut batteriet og lader det opp igjen.

Loggmelding (syslog):

 Mar 16 09:08:47 nimbus kernel: aacraid:Controller battery needs reconditioning.
 Mar 16 09:08:47 nimbus kernel: Please run your controller's management software.
nimbus# afacli
--------------------------------------------------------------------------------

DELL PowerEdge Expandable RAID Controller 2 Command Line Interface
Copyright 1998-2001 Adaptec, Inc. All rights reserved
--------------------------------------------------------------------------------

FASTCMD> open afa0
Executing: open "afa0"

AFA0> controller battery_recondition
Executing: controller battery_recondition

AFA0> exit
Executing: exit
nimbus:~#

Lenker/referanser

Dell PowerEdge Expandable RAID Controller 2, 2/Si, 3/Di, 3/Si http://support.ap.dell.com/docs/storage/romb26/

Dell Command Line Interface Reference

http://support.dell.com/support/edocs/storage/57kgr/cli/en/index.htm

Firmware-oppdatering

Les dette nøye! Det er mye særheter her!

Det viktiste er å oppgradere raid-kontrolleren. De gamle firmwarene har hatt en tendens til å være litt flaky.

Oppdatere DRAC

Nyeste versjon av Dell Remote Access Controller for 2650 er i skrivende stund versjon 3.38. Du kan installere denne ved å gjøre følgende:

Sett ip-adressen 192.168.215.4 på tftp-serveren (i skrivende stund decibel):

decibel:~# ifconfig eth0:0 192.168.215.4 netmask 255.255.255.0 up

Åpne DRAC-en (f.eks. https://knakelibrak-mgmt/) og klikk Update. Skriv inn følgende verdier:

 • Path: pe2650/drac/
 • IP: 192.168.215.4

Merk at filnavnet ikke skal være med, kun katalogen.

Klikk Update og vent til krampa tar deg. Det tar evigheter. Type 15-20 minutter eller noe.

Oppdatere BIOS

En gang klarte jeg å PXE-boote et floppy-image og oppdatere BIOSen med det. Men jeg klarte det aldri igjen, så det er ikke akkurat noe gulltriks. Du får gjerne "Not enough memory", siden PXE-programmet har spist akkurat litt for mye.

I steden kan du gjøre det via remote-konsollet, for i motsetning til RAID-kontrolleren er BIOSen faktisk lettest å oppgradere med remote-konsoll.

 • Åpne remote-konsollet i en maskin med sun-java6-plugin installert
 • Sørg for at maskinen booter fra floppy (f.eks. ved å boote den og sjekke i BIOS via remote-konsollet)
 • Velg Remote Access -> Remote Floppy Boot
 • Fyll inn følgende i TFTP-skjemaet:
  • IP: 192.168.215.4 (som skal peke på decibel, se ovenfor)
  • Path: pe2650/bios/a21.img
 • Start opp maskinen og flekk opp konsollet (Remote Access -> Console Redirect)
 • Følg instruksjonene på skjermen

Oppdatere raid-kontroller (PERC)

Dette må du trolig gjøre lokalt. Da jeg prøvde via remote-konsoll ble plutselig bildet helt hvitt, og da jeg kom til serverrommet så jeg at den hadde frosset før den kom så langt som å skrive noe til flashen. Kanskje like greit.

 • PXE-boot maskinen
 • Velg pe2650-raid.
 • Skriv "AFU" eller hva det var (det står midt i den svære beskjeden)
 • Følg instruksjonene på skjermen.