Maskiner/Baird

From Programvareverkstedet

Maskinvare

  • AMD XP 1800+
  • 512MB RAM

OS

Ubuntu Edgy

Funksjon

Mediasenter (under TVen), ofte avslått

Opphav

Ukjent

Skjebne

Ukjent