Leketøysfond

From Programvareverkstedet

Utkast til PVVs leketøysfond

28. juni 2022

Merk at fondet per dags dato ikke finnes, dette er et utkast.

Hensikt

PVVs leketøysfond er et frittstående fond til innkjøp av leketøy, som for eksempel dataspill, brettspill, filmer eller strikkepinner. Fondet får sine inntekter fra donasjoner, og skal komme PVVs medlememr til gode. Merk at fondets økonomi er frikoblet fra PVVs, og utgjør derfor ikke en endring i innkjøpspraksis. Innkjøp, regnsap og allokering hånteres av styret som beskrevet under.


Utgiftskategorier

Utgiftskategoriene settes av styret i forkant av hvert vårhalvårsmøte. Per dags dato er de:

  • Dataspill
  • Brettspill
  • Strømmetjenester
  • Håndtverksting


Struktur

Innbetaling

Alle kan betale inn til fondet, dette gjøres ved øremerket betaling til PVV. Medlemmer av PVV som donerer minst 200 kr i et regnskapsår har muligheten til å påvirke allokeringsprosessen som beskrevet under. Alle som donerer minst 500 kr i et regnskapsår får en liten oppmerksomhet på vårhalvårsmøtet. Den som donerer mest i et regnskapsår får en større oppmerksomhet på PVVs lokaler.

Allokering

I forbindelse med innkalling til vårhalvårsmøtet skal alle PVVs medlemer som har donert minst 200 kr det foregående regnskapsåret få anledning til å sende inn en prosentvis preferanse mellom utgiftskategorier satt av styret. Ønsker må sendes in med samme frist som lovforslag. Ønskene aggregeres med lik vekting mellom personer, uavhengig av donert sum. Neste regnskapsårs innkjøp skal forsøke å treffe denne fordelingen, men avvik er forventet ettersom inntektene og ønskene er uforutsigbare.

Innkjøp og regnskap

Innkjøp og ønsker hånteres av styret på lik linje med andre innkjøp. Om fondet mangler ønsker eller penger, kan styret velge å spare. Dette kan for eksempel gjøres om allokeringsposter mangler ønsker. Regnskap presenteres separat på vårhalvårsmøtet, men oppsparte midler i fondet settes på PVVs konto med resten av økonomien. Styret legger frem en rapport for fondet på vårhalvorsmøtet med det foregående regnskapsårs allokeringsmål og regnskap, samt neste regnskapsårs allokeringsmål.