Legge til bruker

From Programvareverkstedet

Denne siden viser deg hvordan man legger til en ny bruker til PVV-systemene.

Å registrere medlemmer

Informasjon og krav

Informasjon om hva det vil si å være medlem, og hvordan man blir det, står på Medlem. Den nye brukeren skal ha betalt medlemskontingent før du begynner den tekniske registreringen.

Opprette bruker

TLDR

Hvis du ikke gidder/trenger å lese resten av denne artikkelen, kjør

sleipner:~/salt/standard/passwd/nybruker.pl

Guide

For å registrere nye brukere i systemene trenger du tilgang til salt-masteren (Maskiner/sleipner) og en admin-principal. Spør noen i styret eller drift dersom du mener du skal ha denne tilgangen. Brukeren bruker helst et annet passord enn den vanlige PVV-kontoen din, og kalles brukernavn/admin.

1. Logg inn på salt-masteren fra terminalen din.

ssh brukernavn@salt.pvv.ntnu.no

2. cd salt/standard/passwd/

3. git pull

4. ./nybruker.pl

Her vil du bli spurt om å fylle inn mange felter. Bruk det samme brukernavnet som på NTNU-kontoen, dersom brukeren er student eller ansatt. Da skal de aller fleste feltene være fylt ut fra før. Nesten alle standardverdiene skal være riktig, da er det bare å trykke enter. Pass riktignok på at GID settes til 13401. Etter hvert blir du spurt om passord (ditt eget admin-passord). Trykk deretter enter på alle innstillingene i kadmin, til du blir spurt om passord for den nye brukeren. Passordet må skrives to ganger, og ingenting vil vises på skjermen underveis.

Til slutt blir du spurt om "Editor" for å sende velkomstmail. Trykk enter(vim er standard). Skriv :wq for å komme ut av eposten.

Når alt er ferdig får du meldingen "Bruker er opprettet og lagt til i salt". Ignorer resten av den meldingen, og du er ferdig! Brukeren vil bli aktiv i løpet av natten.

Aktivere bruker umiddelbart

Dersom det haster med å aktivere den nye brukeren kan du logge inn på salt.pvv.ntnu.no og pushe endringene til alle maskiner ved å kjøre

sudo salt "*" state.highstate

Dette kan ta noen minutter, og når den er ferdig skal brukeren fungere på nettsiden, epost og med SSH.

Etter registrering

Når brukeren er registrert er det et par andre ting det er lurt å gjøre.

Annet