Redigere kvote

From Programvareverkstedet

Logg inn som vanlig bruker på Salt-boksen (se Drift/Salt for hvordan du oppretter bruker)

cd ~/pillar/files/quota
git status # (bør vise nada)
git pull # (bør og vise nada, ikke kritisk om noe skjer)
${EDITOR:-nano} quota.txt
git add quota.txt
git commit -m "Beskriv det du gjorde"
git push
sudo salt homepvv.pvv.ntnu.no state.highstate


Hvor "$EDITOR" er et valgfritt tekstredigeringsprogram, som for eksempel vim eller nano.