Halvårsmøte/2014H

From Programvareverkstedet

Innkallinger

Referat

Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 2014-09-16

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • evenhunn: Even Hansen
 • synnovsh: Synnøve Soon Halle
 • yorinad: Yorin Anne De Jong
 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • tirilane: Tiril Anette Langfeldt Rødland
 • chrivi: Christoffer Viken
 • davidk: David Kaasen
 • finninde: Finn Inderhaug Holme
 • olechrin: Ole-Christian Nilssen
 • oyvinlek: Øyvind Bergland Leknes
 • ilsegv: Ilse Gerda Visser
 • liangzh: Liang Zhu
 • simongli: Simon Glisic Randby

Alle de tilstedeværende medlemmene er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Omtalte i dette dokumentet, men ikke tilstede (brukernavn og fullt navn):

 • kulia: Geir Kulia

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves

Sak 0: Møtet er satt

Møtet er satt kl 18:30.

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • ordstyrer: chrishoh
 • refferent: simongli
 • tellekorps: davidk, tirilane
 • protokollunderskrivere: ilsegv, liangzh

Godkjennes ved unngåing av blikk.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Referatet presenteres av chrishoh og godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4: Styrets halvårsrapport

Leder oyvinlek presenterer styrets halvårsrapport.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5: Drifts halvårsrapport

finninde presenterer drifts halvårsrapport muntlig.

Noe godkjennes ved akklamasjon.

Sak 6: CERTs halvårsrapport

CERTs halvårsrapport har ikke blitt sendt inn, og ingen fra CERT er til stede. Rapporten uteblir. Det nevnes at CERT trenger nye medlemmer.

Sak 7: Godkjenning av regnskap for første halvår

Regnskapet presenteres av kasserer chrishoh.

Det kommenteres på at inntekt fra diskkjøp er så lav som den er antagelig på grunn av senkning i pris og økning i standard diskkvote.

chrishoh kommenterer at regnskapet er ført fra januar til januar, og foreslår at budsjettet oppdateres på neste halvårsmøte.

Det er et ønske om å budsjettere mer for mat, drikke og andre midler til hakkehelger og lignende. Dette går under trivselsbudsjettet. Det kommenteres på at trivselsbudsjettet allerede er høyt på grunn av innkjøp av kjøleskap.

Spørsmål blir stilt om vi trenger å budsjettere for tap av hardware, eller om slike hendelser får oss til å over budsjettet: På grunn av uforutsigbarhet, tar vi ikke dette med i budsjettet.

Det er et ønske om å kjøpe inn nye grafikkort til en pris på samlet ca. 2000 NOK. Det er enighet om at mer av hardwarebudsjettet må brukes.

Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 8: Godkjenning av revidert budsjett

Det foreslås å øke trivsel med mellom 2000 og 3000kr. 3000kr anbefales.

Forslaget godkjennes ved akklamasjon. chrishoh er en helt.

Sak 9. Valg av leder

Valgkomitéen (aleksanw) har kommet frem til at ingen vil være leder. I lys av dette nominerer aleksanw seg selv og finninde. finninde avslår nominasjonen.

aleksanw som ny leder godtas ved akklamasjon.

10. Valg av styre

aleksanw nominerer chrishoh, liangzh, finninde, ilsegv og kulia. kulia er ikke til stede, men konsensus er at han er koselig og sannsynligvis interessert.

kulia kontaktes over telefon, og han godtar nominasjonen.

aleksanw forslår at styret skal bestå av leder pluss 5 styremedlemmer. Forslaget godtas ved akklamasjon.

Nytt styre bestående av de ovennenvte nominerte godtas ved akklamasjon.

11. Valg av valgkomité

synnovsh og evenhunn velges til å være frivillige. Ny valgkomité godtas ved akklamsjon.

12. Møtet heves