Høstmøte

From Programvareverkstedet

Innkalling

Det skal fremkomme i innkallingen at endelig saksliste kan utarbeides for et annet språk enn norsk (f.eks. engelsk) dersom det er ønskelig og at møtet kan avholdes med et annet språk som hovedspråk (dersom dette er mulig for øvrige medlemmer). Ønsker om andre språk må sendes inn frem til to uker før møtet for å tas i betraktning og det gjøres ingen garanti for at alle slike ønsker kan innfris. Som hovedregel bør det være tilstrekkelig å tilby engelsk som språk for saksliste og møte, med forbehold om at endring av PVVs lover foregår på norsk for ikke å miste nyanser i oversetting.

I det fall at ingen ønsker om annet språk skulle foreligge innen to uker før møtet, foregår møtet som hovedregel på norsk.

Innkalling skal inneholde

 • Tid og dato for møtet
 • Sted for møtet
 • (En tentativ saksliste)
 • Oppfording om å sende inn saker
 • Informasjon om hvordan man kan forespørre språk

Saksliste

Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 • Møtet er satt
 • Registrer oppmøte; navn+brukernavn på alle i forsamlingen
 • Registrer stemmerett (Betalt medlemskap og eventuelle fullmakter)
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.
 • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 • Styrets halvårsrapport
 • Godkjenning av Styrets halvårsrapport.
 • Drifts halvårsrapport
 • Godkjenning av Drift halvårsrapport.
 • CERTs halvårsrapport
 • Godkjenning av CERTs halvårsrapport.
 • Godkjenning av regnskap for første halvår
 • Diskusjon og revisjon av årets budsjett.
 • Godkjenning av revidert budsjett
 • Valg av leder (skal være en student ved NTNU)
 • Valg av kasserer (skal være en student ved NTNU)
 • Valg av styre (skal være studenter ved NTNU)
 • Valg av valgkomité
 • Møtet heves