Fadderuker

From Programvareverkstedet

Om fadderperiodene

PVV avholder fadderperioder til tider.

Erfaringsdokumenter