Drift/Driftsmøter/2022-01-15

From Programvareverkstedet

driftkveld 15. januar 2022 kl. 18:15

Fysisk på arbeidsrommet med mulighet for digital deltagelse.

Til stede

 • Felix, Torstein, Erik , Emma, Sondre, Daniel, Adrian, Sindre.

Agenda

Må gjøres

 • Velkommen
 • Hva skal driftsmøtene være?
 • Skal vi ha et ticket-system?
 • Status på mail
 • Oppdatering av servere
 • Fikse sertifikater

Kan gjøres

 • Planlegge nettverksombygging?
 • Lage fotogalleri?
 • Fikse Andresbu?
 • Finne/skaffe rackrails?
 • Fikse bokhylle (media)?
 • Fikse bokhylla (bibliotek)?

Oppsummering

 • Kaos i driftkordinering
 • Ikke klart å holde ukentlige driftskvelder hver torsdag siden korona
 • God ide å fortsette med driftkveld nå hver 2. lørdag. slik at det ikke treffer med hacke/brettspillkveld
 • Det er ikke obligtorisk å mte opp
 • Fortsetter med driftskvelder oddetallsuker.
 • Hva skal i driftskveldene
  • forslag 2 delt
  • referat møte + diskutering og maill holde under 1t med administrativt og jobb
  • pause
  • så gøye ting.
  • delsponset pizza denne driftskvelden.
  • aksept for 1t ting drift må gjøre. så ting drift ønsker å gjøre, på driftskvelder.

Må gjøre i dag.

 • forslag tiketsystem ala trello/kanbanboard. muligens ikke slevhostet eller cloud. pvv googlekonto / github som eier hvis cloud. JA for en enkel løsning. privat githubrepo med kanbanboard (drift team må lages). Daniel tar ansvar for dette.
 • Status på mail. Romjul kom mail med ønsket nytt passord. Sendt til Erik som ordner. Daniel har ikke Pvv mail. Sjekkes. muligens ikke eierskap på mailmappe.
 • oppdatere servere. + wiki til servere. Kartlegge maskinene som eksisterer. Andresbu med under vm.er burde dokumenteres. Fikse railmounts.
 • Wikiskriving fast post på driftkveld
 • fikse certs. Felix fikser skrotnisse kjører dhcp med debian6 som burde fikses. må flytte over til isvegg. Microbel må til buster.
 • K3s/k3os vs proxmox som er satt opp på noen nye maskiner. fikse udokumenterte vmer som baseres seg på i for stor grad. Redusere antall vmer og få flere funksjoner på enkelte maskiner. Ønske om å gå vekk fra single use case maskiner. isvegg skulle ta over for mye av det gamle. knakeligbrak burde vekk pga scussydiscer og dårlig struktur.

Hva som skal gjøres

 • Mailen til drift må fikses.
 • Andresbu (og joshua) skal dokumenteres.
 • distoppgradere microbel.
 • Tegne kart for maksinparken og ønske om opsett.
 • Ticketsystem.
 • Avslutning.
  • Idealopsett er planlagt i en viss grad.
  • microbel er i buster
  • joshua og andresbu er softwaremessig dokumentert
  • ticketsystem på github er i gang.
  • mail er ikke svart men unblocket. svares straks.
 • Forslag til videre arbeid:
  • planlegge nettverks ombygning.
  • fotogalleri på nettsiden.
  • andresbu starter ikke. (også knekte heatpipes)
  • rackrails på servere.
  • bokhyllen(musikk).
  • worblehatt.

Den formelle delen av møtet hevet.