Rdist

From Programvareverkstedet

Rdist sørger for at en del filer finnes på PVV-maskiner. Den gjør dette fra Lommel. I root sin brukermappe ligger det en symlink til rdistmappen.

Det som følger under er en kopi av LESMEG på Lommel:

Rdist over rsh eller ssh

Opsjonen -P brukes for å angi program som skal brukes istendenfor rsh. Slik: rdist -P /usr/local/bin/ssh

eller ./Rdist (som fikser resten)

BRUK ALDRI OPSJON -R eller -oremove! Hvis du gjør det, vil en katalog som rdistes tømmes for andre filer på mottagersiden, og det vil være usedvanlig upopulært.

Distfile

Filen Distfile (som er den som brukes av rdist) blir autogenerert utfra Distfile.head og Distfile.frag i hver underkatalog. Du autogenererer ny Distfile ved å skrive make. (Hvis det finnes filer med navn Makefile i underkatalogene, vil det bli kjørt make på disse først.)

Mdist

Filene distfile.pl, spreadit.pl og mdist.pl er knabbet fra IDI, og er en litt smartere måte å rdiste på. Det er scriptet mdist.pl du skal kjøre, skriv mdist.pl -h for å se opsjoner. Dette scriptet sjekker hvilke maskiner som er oppe (vha. ping) og rdister bare til disse. Bygger også en Distfile med bare de seksjoner du er interessert i. Kanskje litt overkill for PVV, men... :)

Når du rdister til en maskin, må du bruke opsjonen -p for å angi full path til rdistd på klientmaskinen. /store/bin/rdistd skulle funke de fleste steder.

eksempel: rdist -m otto -p /store/bin/rdistd rdist -p /store/bin/rdistd

Akkurat dette blir gjort av skriptet Rdist

Vi kjører enda ikke nattlig rdist på PVV, siden det er så lite som rdistes her foreløpig. Så du må kjøre rdist manuelt etter at du har oppdatert noe. (Men dette burde kanskje endres, iallfall med ukentlig rdist.)

HUSK Å BRUKE RCS PÅ ALLE TEKSTFILER! Skriv brukernavnet ditt nederst i logfilen hvis du ikke har satt LOGNAME-variabelen riktig.

HUSK rcsdiff før du sjekker ut!

MERK: En del distfiler bruker: (bruk det) except_pat /RCS\$ ; except_pat \\.NOT\$ ;

2005-03-11 thorvan Jeg flyttet en del utdaterte targets til "utdatert" katalogen, og ryddet kraftig i de fleste .frag filene. Hvis noe "mangler", er alle sjekket i RCS.