Halvårsmøte/2009H

From Programvareverkstedet

PVVs halvårsmøte, referat. 22. september 2009

Endelig saksliste:

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder

10. Valg av styre 11. Valg av valgkomité 12. 20-årsjubileum 13. Møtet heves

Til stede:

 • oysteini - Øystein Skartsæterhagen
 • tirilane - Tiril Anette Rødland
 • orjane - Ørjan Eide
 • oyvinlek - Øyvind
 • sjonfjel - Vegar Sjonfjell
 • knuta - Knyt Auvor Grythe
 • andreao - Andreas Oppebøen
 • eirikald - Eirik Alderslyst Nygaard
 • almelid - Øyvind Almelid
 • lykkebo - Odd Rune S. Lykkebø
 • johanste - Johan Steen
 • andreahy - Andreas Dreyer Hysing

Alle er stemmeberettigede.

- Sak 0 -

 • Møtet settes 18:15

- Sak 1 -

 • Benken nominerer oysteini som ordstyrer, lykkebo som referent og valgkomité til tellekorps. Disse velges ved akklamasjon.

- Sak 2 -

 • Klage på at halvårsmøtet ikke er publisert på fremsiden av websiden. Til tross for dette godkjennes innkalling.

- Sak 3 -

 • Det kommer klage på fjordårets halvsårsmøtereferat. For useriøst, for lite informativt for folk som ikke deltok. orjane har endringer som bør gjøres, og referatet godkjennes med disse endringene. Referenten fra ifjor får ansvar for å utbedre innen neste styremøte.

- Sak 4 -

 • oysteini presenterer styrets rapport. lykkebo sier det mangler et prosjekt. Rapporten godkjennes.

- Sak 5 -

 • orjane presenterer drifts rapport. tirilane kommenterer mangler på nåværende maskinliste. Rapporten godkjennes.
Sak 6 -
 • eirikald presenterer CERTS rapport. Ingen klager. Rapporten godkjennes.

- Sak 7 -

 • andreahy presenterer foreløbig regnskap for 2009. Det er for mange feil og mangler til at halvårsmøtet kan godkjenne det. Regnskapet godkjennes ikke. Godkjenning må skje på neste halvårsmøte. Det nye styret som velges får fullt ansvar for at det endelige regnskapet er i orden.

- Sak 8 -

 • Budsjett for 2009 presenteres. Det bemerkes at inntekter er mindre enn utgifter. Det kommenteres på abbonnement; vi vil ha flere. Budsjettet godkjennes.

- Sak 9 -

 • valgkomitéens innstilling er lykkebo.
 • almelid nominerer oysteini. eirikald nomineres av oysteini. Siden eirikald opprinnelig er i tellekorpset, byttes han nå ut med knuta i tellekorpset.

Den endelige nominasjonsliste er:

 • lykkebo
 • eirikald
 • almelid
 • andreao forklarer valgregler: Valget foregår skriftlig. Det stemmes på kun 1 kandidat, lappen brettes 1 gang.

Valgresultater:

 • lykkebo: 9
 • eirikald: 2
 • almelid: 1
 • TOTALT: 12

lykkebo er nå leder for PVV i 2009.

- Sak 10 -

 • oysteini, sjonfjel, orjane, tirilane nomineres fra valgkomiteén.
 • almelid, eirikald, oyvinlek nomineres fra benken.
 • andreao gir valgregler: Det stemmes på 5 kandidater.
 • Valgtaler avholdes.

Den endelige nomiansjonsliste er:

 • oyisteini
 • sjofjell
 • orjane
 • tirilane
 • almelid
 • eirikald
 • oyvinlek

Valgresultater fra runde 1:

 • sjonfjel: 8
 • oyisteini: 11
 • eirikald: 6
 • almelid: 9
 • tirilane: 5
 • orjane: 6
 • oyvinlek: 10
 • Blank: 5 (en av lappene ble forkastet pga. feil). Antall stemmer er korrekt.

Vi må nå ha en runde 2 mellom eirikald og orjane:

 • eirikald: 7
 • orjane: 5
 • TOTALT: 12

- Sak 11 -

 • Vi utvider valgkomiteen til 3 personer, og johanste, tirilane og andreao velges ved akklamasjon.

- Sak 12 -

 • Forslag fra halvårsmøtet til 20-årsjubiléum:
 • Kake
 • Invitere de andre klubbene og lage noe kalas.
 • Markering utenfor stripa
 • Kontorstolroing
 • Nakenfest på stripa
 • Elg av pappmasjé
 • En pinjata
 • Datamuseét
 • Tastatur- og harddiskkasting.

- Sak 13 -

 • Møtet heves!