Drift/Driftsmøter/2023-09-16

From Programvareverkstedet

Innkalling

Lørdag 2023-09-16T18:15, fysisk på PVV.

Introduksjon til Driftsystemer

Agenda

Hva ble gjort siden sist?

Forrige møtes plan

Ellers aktivitet?

 • Flytte til gitea
 • mysql flyttet til bicep
 • Dørsensor fikset
 • nginx workers på bicep (kanskje lavere latency på matrix nå)
 • Oppdatert postgres config mtp mer minne
  • Skrudd på jit også
 • Brukermapper fikk feil eiere etter et bash incident.
 • kaasen fikset backup scriptet sin delete-funksjonalitet

Må gjøres

 • Ha innføring
 • PHP-oppdatering (Eventuelt flytting)
 • kanidm eksperimentering
  • NixOS
  • Debian
  • FreeBSD
 • gregorz mainlining
 • Consolidate MORE
 • Melde fra om nedetid
 • Triage kanban board/epost
  • Eventuell status på saker i "Gjøres"/"Må Gjøres" kategorien
 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Sett opp CI på gitea?
 • Sette opp hydra
  • Sette opp en dedikert nix buildboks
 • Nytt ingresspunkt for HTTP (nginx)
 • Sette opp VPN
 • Automatisere DNS-deployment
  • Konfigurere DNSSec
  • Bygge eksternt og sende sonefiler til dvask
 • Fortsette på matrix-hosting for NTNU Make
  • Planlegge performance / finne en maskin
  • Planlegge et møte med Make sine EDB-folk
 • Plakatgenerator
 • Matrix-federation bot
 • Synapse workers on sockets
 • Dørklokke
 • Annen drifting