Drift/Driftsmøter/2023-09-02

From Programvareverkstedet

Innkalling

Lørdag 2023-09-02T18:15, fysisk på PVV.

Første formelle møte etter sommeren! Og forhåpentligvis første gang for mange nye driftere!

Agenda

Hva ble gjort siden sist?

Forrige møtes plan

 • Starte å porte NixOS configen til nixos-23.05
  • Lol øystein gjorde det allerede
 • Finne løsninger for å logge inn på gitea uten local auth
  • Etter diskusjon blir det et script som fetcher passwd fila, lager nye gitea brukere, og så bruker smtp authetication sourcen
   • Dette ble testet og implementert, fungerer nå. Filen hentes/oppdateres hver natt, og brukere registreres
 • Fikse nettverksoppsettet til Sanctuary/koserommet
  • Done; Nettverkspunktet i veggen fungerte igjen uten at vi gjorde noe. Midlertidig løsning fjernet.

Ellers aktivitet?

 • Serverrom hos samf/OV/fra ie-fakultetet
 • Dibbler rydding
 • Worblehat'ing
 • Eirin og demiurgen oppdatert
 • gregorzer har dukket opp ila. hackekvelder
 • Ny how-to-make-user
 • Med mer

Må gjøres

 • Snakke om fokuset for semesteret:
  • Konsolidering til færre maskiner
   • Velg noen maskiner, begynn å sentraliser tjenestene på dem.
  • Nixifisering
   • Login-bokser
    • Autentisering og hjemmemapper
   • Diverse tjenester
  • Redusering av dependency på ip-spacet vårt
   • VPN?
  • Monitorering og Alerts
  • Forberedelse på Discord -> Matrix migrasjon
  • OIDC
  • Andre innspill
 • Melde fra om nedetid
 • Skrive forespørsel om nytt serverrom (hos andre)
 • Fortsette på matrix-hosting for NTNU Make
  • Planlegge performance / finne en maskin
  • Planlegge et møte med Make sine EDB-folk
 • Triage kanban board/epost
  • Eventuell status på saker i "Gjøres"/"Må Gjøres" kategorien
 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Flytte til gitea
  • Sett opp CI?
 • Sette opp hydra
  • Sette opp en dedikert nix buildboks
 • Nytt ingresspunkt for HTTP (nginx)
 • Sette opp VPN
 • Automatisere DNS-deployment
  • Konfigurere DNSSec
  • Bygge eksternt og sende sonefiler til dvask
 • Annen drifting