Drift/Driftsmøter/2023-06-03

From Programvareverkstedet

Innkalling

Lørdag 2023-05-20T18:15, fysisk på PVV.

Agenda

Hva ble gjort siden sist?

Forrige møtes plan

Ellers aktivitet?

Bekkalokk er blitt fysisk og har tatt over kroppen til Fenris.

Må gjøres

 • Starte å porte NixOS configen til nixos-23.05
  • Lol øystein gjorde det allerede
 • Finne løsninger for å logge inn på gitea uten local auth
  • Etter diskusjon blir det et script som fetcher passwd fila, lager nye gitea brukere, og så bruker smtp authetication sourcen
   • Dette ble testet og implementert, fungerer nå. Filen hentes/oppdateres hver natt, og brukere registreres automatisk.
 • Melde fra om nedetid
 • Skrive forespørsel om nytt serverrom
 • Fikse nettverksoppsettet til Sanctuary/koserommet
  • Done; Nettverkspunktet i veggen fungerte igjen uten at vi gjorde noe. Midlertidig løsning fjernet.
 • Fortsette på matrix-hosting for NTNU Make
  • Planlegge performance / finne en maskin
  • Planlegge et møte med Make sine EDB-folk
 • Triage kanban board/epost
  • Eventuell status på saker i "Gjøres"/"Må Gjøres" kategorien
 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Oppdatere gitea
  • Eventuelt flytte den
 • Nytt ingresspunkt for HTTP (nginx)
 • Sette opp VPN
 • Automatisere DNS-deployment
  • Konfigurere DNSSec
  • Bygge eksternt og sende sonefiler til dvask
 • Annen drifting