Drift/Driftsmøter/2023-05-06

From Programvareverkstedet

Innkalling

Lørdag 2023-05-06T18:15, fysisk på PVV.

Agenda

Hva ble gjort siden sist?

Forrige møtes plan

Ellers aktivitet?

 • Oppdatere div. dokumentasjon
 • Oppdatere gitea
  • Påbegynt
  • Eventuelt flytte den

Må gjøres

 • Fikse matrix-serveren
 • Skrive e-post om vi må ut av serverromet vårt (likevel?)
 • Varsle nedetid mtp serverrom
 • Skrive forespørsel om nytt serverrom
 • Fikse microbel-tjenester
  • E-post er devlis nede
  • Exim klager på for full disk til å skrive loggmeldinger
  • Kanskje disk/LVM-problemer?
 • Fortsette på matrix-hosting for NTNU Make
  • Planlegge performance / finne en maskin
  • Planlegge et møte med Make sine EDB-folk
 • Triage kanban board/epost
  • Eventuell status på saker i "Gjøres"/"Må Gjøres" kategorien
 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Oppdatere gitea
  • Eventuelt flytte den
 • Nytt ingresspunkt for HTTP (nginx)
 • Sette opp VPN
 • Automatisere DNS-deployment
  • Konfigurere DNSSec
  • Bygge eksternt og sende sonefiler til dvask
 • Annen drifting