Drift/Driftsmøter/2023-04-22

From Programvareverkstedet

Innkalling

Lørdag 2023-04-22T18:15, fysisk på PVV.

Agenda

Hva ble gjort siden sist?

Forrige møtes plan

 • Fiksa database etter diskfeil, flyttet jokum
  • lol den er nixos nå
 • Bytte til networkd på nixos-maskinene
 • Fikse at event persistance brenner CPU på jokum (matrix)
  • Sannsynligvis cache misses, pågående arbeid med tuning
 • Fikse grafana scraping på nixos-maskinene
  • På en måte...

Ellers aktivitet?

 • Sette ny disk i andresbu, se om den fortsatt dør på seg?
  • Gjort, vi tror det bare er diskene

Må gjøres

 • Fikse matrix-serveren
 • Skrive e-post om vi må ut av serverromet vårt likevel
 • Varsle nedetid mtp serverrom
 • Skrive forespørsel om nytt serverrom
 • Fortsette på matrix-hosting for NTNU Make
  • Planlegge performance / finne en maskin
  • Planlegge et møte med Make sine EDB-folk
 • Triage kanban board/epost
  • Eventuell status på saker i "Gjøres"/"Må Gjøres" kategorien
 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Oppdatere div. dokumentasjon
 • Oppdatere gitea
  • Eventuelt flytte den
 • Nytt ingresspunkt for HTTP (nginx)
 • Sette opp VPN
 • Automatisere DNS-deployment
  • Konfigurere DNSSec
  • Bygge eksternt og sende sonefiler til dvask
 • Annen drifting