Drift/Driftsmøter/2023-02-25

From Programvareverkstedet

Innkalling

Lørdag 2023-02-25T18:15, fysisk på PVV.

Agenda

Hva ble gjort siden sist?

Forrige møtes plan

 • Varsle nedetid mtp serverrom
 • Skrive forespørsel om nytt serverrom


Ellers aktivitet?

Må gjøres

 • Fikse grafana scraping på nixos-maskinene
 • Bytte til networkd på nixos-maskinene
 • Fikse at event persistance brenner CPU på jokum (matrix)
 • Fortsette på matrix-hosting for NTNU Make
  • Planlegge performance / finne en maskin
  • Planlegge et møte med Make sine EDB-folk
 • Triage kanban board/epost
  • Eventuell status på saker i "Gjøres"/"Må Gjøres" kategorien
 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Nytt ingresspunkt for HTTP (nginx)
 • Flytte mysql2- og postgres2- tjenestealias til bicep
 • Sette opp VPN
 • Flytte jokum til bicep
 • Oppdatere div. dokumentasjon
 • Automatisere DNS-deployment
  • Konfigurere DNSSec
  • Bygge eksternt og sende sonefiler til dvask
 • Annen drifting